Openingsuren & contact

Algemeen directeur

Zorgt, samen met de administratieve diensten, voor de voorbereiding van de dossiers die aan het college van burgemeester en schepenen, gemeenteraad, vast bureau en raad voor maatschappelijk welzijn worden voorgelegd.

Woont de vergaderingen bij van het college van burgemeester en schepenen, gemeenteraad, vast bureau en raad voor maatschappelijk welzijn en zorgt voor het notuleren van de beslissingen.

Heeft in samenwerking met het managementteam de algemene leiding en coördinatie over de organisatie en haar diensten.

Is hoofd van het personeel.