Openingsuren & contact

Algemeen directeur

Zorgt, samen met de administratieve diensten, voor de voorbereiding van de dossiers die aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad worden voorgelegd.

Woont de vergaderingen bij van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad en zorgt voor het notuleren van de beslissingen.

Heeft in samenwerking met het managementteam de algemene leiding en coördinatie over de organisatie en haar diensten.

Is hoofd van het personeel.