Openingsuren & contact

Andere subsidies

Jeugdverenigingen kunnen ook een aanvraag indienen voor een aantal andere subsidies.

  • Opstart jeugdverenigingen

Teneinde de start van nieuwe jeugdwerkinitiatieven te bevorderen en te ondersteunen, stelt het gemeentebestuur jaarlijks € 50 per startend jeugdwerkinitiatief ter beschikking. Uitsluitend de jeugdwerkinitiatieven die erkend worden door de jeugdraad kunnen aanspraak maken op de opstartpremie. De erkenningsmodaliteiten zijn vastgelegd in de statuten van de jeugdraad.

  • Zin-subsidies

Jeugdverenigingen die een cultureel evenement organiseren kunnen hiervoor een ZIN-subsidie aanvragen. Deze kan tot € 1.000 bedragen, afhankelijk van de gemaakte kosten.