Openingsuren & contact

Culturele projecten DIP en ZIN

Alle verenigingen die lid zijn van een erkende adviesraad kunnen voor de organisatie van een cultureel evenement in aanmerking komen voor een toelage van ZIn, ‘Zoutleeuw Inviteert’. Twee keer per jaar kunnen aanvragen ingediend worden, namelijk tot 15 november voor evenementen die plaats vinden tussen januari en juni van het daarop volgende jaar en tot 15 juni voor evenementen die plaats vinden in de periode van juli tot december van datzelfde jaar. Deze evenementen kunnen doorgaan op eender welke dag en op eender welke locatie, dus niet enkel in ‘De Passant’. Deze subsidie kan, afhankelijk van de gemaakte kosten, tot maximaal € 1.000 bedragen. Het bestuur van de cultuurraad geeft het schepencollege advies m.b.t. de betoelaging van de ingediende aanvragen.

Verenigingen die lid zijn van de cultuurraad kunnen daarnaast ook in aanmerking komen voor ondersteuning in het kader van DIP: het gaat hierbij om evenementen die georganiseerd worden op een donderdag in ‘De Passant’. Deze ondersteuning bestaat uit het gratis ter beschikking stellen van de infrastructuur van ‘De Passant’. Dip aanvragen kan je doorheen het hele jaar aanvragen ( geen deadlines). 

In het Reglement Culturele Projecten staan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor DIP en Zin-subsidies.

Aanvragen moeten ingediend worden met het Aanvraagformulier Culturele Projecten