Openingsuren & contact

Data gemeenteraad & raad voor maatschappelijk welzijn

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn vergaderen in principe iedere 4de donderdag van de maand vanaf 19u30 (behalve in juli en augustus).

Uitzonderlijk wordt er van deze planning afgeweken, indien het een feestdag betreft of wanneer de noodwendigheden het vereisen.

De dagorde wordt steeds 8 dagen voor de vergadering gepubliceerd via de Raadpleegomgeving Zoutleeuw

Voor 2024 zijn de volgende data gepland :

 • 25/01

 • 22/02

 • 28/03

 • 25/04

 • 23/05

 • 27/06

 • 26/09

 • 24/10

 • 28/11

 • 5/12

 • 19/12