Openingsuren & contact

Diftar - Nieuwe tarieven en toelagen

Tarieven vanaf 01/01/2023

Zoals zovele andere kosten, zijn ook de kosten voor afvalverwerking en -inzameling gestegen.

Voor de DifTar-tarieven gaat EcoWerf uit van uniformiteit binnen het hele werkingsgebied, op die manier wordt afvaltoerisme tegengegaan. De tarieven zullen dus vanaf 01 januari 2023, voor het eerst na 3 jaar, aangepast worden:

  40l 120l 240l
Huisvuil (kg) 0,30 € 0,30 € 0,30 €
Aanbieding huisvuil 0,63 € 0,63 € 1,26 €
Huur container huisvuil en GFT 0,68 € 0,68 € 1,36 €
GFT (kg) 0,20 € 0,20 € 0,20 €
Huur container papier en karton 0,84 € / 0,84 €
       
Grofvuil per 0,5m³ 8€

Deze aanpassingen betekenen voor een gemiddeld gezin een stijging van +/- 7 euro op jaarbasis.

Toelagen vanaf 01/01/2023

Hoewel DifTar nog steeds staat voor het principe “de vervuiler betaalt”, kan ook de afvalrekening een impact hebben op het budget van gezinnen. Daarom wil de stad graag een bijdrage leveren in de volgende gevallen:

1. Gezinnen met kinderen

De som die meer is verbruikt dan 60 €
0-1 jaar max. 75€
1-2 jaar

max. 75€

2-3 jaar max. 40€

2. Recht op verhoogde tegemoetkoming

25% van de werkelijke restafvalfactuur
3. Medische redenen 80% van de werkelijke restafvalfactuur
4. Onthaalouders 45€/door K&G erkende voltijdse plaats

De toelage voor de gezinnen met kinderen wordt automatisch verrekend op basis van de gegevens uit het bevolkingsregister.

De toelage voor personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziektefonds en voor personen met een medische aandoening (incontinentie, blijvende of tijdelijke stomapatiënten, nierdialyse- en peritoneaaldialysepatiënten), kan aangevraagd worden via dit formulier. Deze aanvragen dienen jaarlijks ingediend te worden.

Gepubliceerd op donderdag 17 november 2022 9 u.