Openingsuren & contact

'Koninklijke' titel aanvragen voor verenigingen

Voorwaarden ?

50 jaar bestaan

bewijzen leveren hiervan

Hoe aanvragen ?

Schrijven richten aan het Koninklijk Paleis door de voorzitter van de vereniging

Voorzitter moet zelf ondertekenen

op papier met hoofding van de vereniging

met vermelding van naam, voornaam en privéadres van de voorzitter

Bij de brief voeg je toe:

 • kopie statuten
 • doelstellingen
 • bewijs van stichtingsdatum
 • adres van vereniging
 • voornamen, namen en adressen van alle leden van het dagelijks bestuur
 • activiteitenverslag van afgelopen vijf jaar
 • toekomstige projecten
 • publicaties van de afgelopen vijf jaar
 • financiële situatie met o.a. de jaarlijkse rekeningen van de afgelopen vijf jaar
 • huidig effectieve ledenaantal en sympathisanten
 • federaties of organismen waarvan de groepering deel uitmaakt of waarbij ze eventueel aangesloten is, met vermelding van:
 • naam en voornaam van de voorzitter van die organisatie
 • adres en telefoonnummer van de zetel
 • de historiek van de vereniging (markante gebeurtenissen)
 • eventuele erkenning van de groepering door officiële instellingen (en bedrag van de verleende subsidies)

Kostprijs ?

gratis

Afhandeling

Richt een verzoek per brief aan het kabinet van de Koning:

Koninklijk Paleis
Brederodestraat 16
1000 Brussel
tel. 02/551 20 20

Bij deze brief steek je de nodige bewijzen i.v.m. het feit dat de vereniging 50 jaar bestaat (datum van oprichting, persartikels, verslagen eerste vergaderingen,…).

Mogelijk vraagt men vanuit het kabinet van de Koning meer info op.

Je ontvangt een schrijven van het Hof met al dan niet de bevestiging van de titel 'Koninklijk'.