Openingsuren & contact

Cultuurraad

De cultuurraad is een erkende gemeentelijke adviesraad. Op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief geven zij het college van burgemeester en schepenen advies over culturele materies. Daarnaast organiseert de cultuurraad, i.s.m. de dienst cultuur ook culturele evenementen. Het bestuur van de cultuurraad komt minstens 4 keer per jaar samen en brengt o.a. advies uit omtrent subsidieaanvragen. De algemene vergadering van de cultuurraad komt minstens 2 keer per jaar samen en bestaat uit afgevaardigden van de culturele verenigingen.

Secretariaat Cultuurraad:

Dienst Cultuur - Vincent Engelbos
Tel.: 011 94 90 53
Mail