Openingsuren & contact

Mantelzorgpremie

Vanaf 1 oktober 2017 ondersteunt het OCMW-Zoutleeuw de mantelzorger met een mantelzorgtoelage voor de mantelzorg die deze verstrekt aan een zorgbehoevende persoon. Het reglement bepaalt de voorwaarden voor de toekenning van de mantelzorgtoelage.

Verleent u langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger kunt u een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Voorwaarden

De mantelzorger

  • is een familielid, een vriend, een kennis of een buur van de zorgbehoevende
  • biedt langdurig en onbezoldigd extra thuiszorg aan.

De zorgbehoevende:

  • woont thuis (zelfstandig of inwonend)
  • heeft hulp nodig in het dagelijks leven bij wassen, aankleden, eten, drinken, ...

Procedure

De mantelzorger vraagt de premie aan.

U kan het reglement mantelzorgtoelage hieronder downloaden.

Aanvraagformulier

U kan het aanvraagformulier mantelzorgtoelage hieronder afdrukken, invullen en ondertekenen. Nadat u de verplichte bijlage hebt toegevoegd kan u beide documenten terugsturen naar het OCMW-Zoutleeuw, sociale dienst, Prins Leopoldplaats 3, 3440 Zoutleeuw. Wij verwerken uw aanvraag. Zijn er onduidelijkheden dan contacteren wij u. Anders ontvangt u de betaling ten laatste 1 maand nadat de Raad het recht definitief heeft vastgesteld.