Openingsuren & contact

Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan 'Briljant Hageland' werd door de hogere overheid conformverklaard op 05/03/2009 omvat o.m. volgende doelstellingen:

  • Vergoten verkeersveiligheid: vnl. aan scholen, herinrichtingen wegen en pleinen, snelheidszoneringen, oversteekbaarheid N3, ...
  • Multimodale bereikbaarheid (extra aandacht voor toerisme): tussen alle voorzieningen en met alle vervoersmiddelen (met de fiets, te voet, te paard, met de rolstoel, ...), uitbouwen van netwerken hierrond, routes voor zwaar vervoer, ...
  • Verkeersleefbaarheid: autoluwe straten en kernen, groene poorten, ...
  • Toegankelijkheid: voor kinderen, bejaarden, andersmobielen, ...
  • Berperken negatieve milieu-effecten

Alle verkeersmaatregelen die door het bestuur worden genomen dienen in overeenstemmings te zijn met het plan. In ruil kan de stad dan aanspraak maken op subsidies voor het aanleggen van goed uitgeruste fietspaden vanwege o.a. het Vlaams fietsfonds (deze lopen op tot 80% van de werken). Onder het thema wegenbouwprojecten vindt u hierover meer uitleg.