Openingsuren & contact

Opstart van een procedure tot regularisatie van niet-geconcedeerde graven

Het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen dateerde van 2014 en was aan actualisatie toe.

Zo werd al eerder beslist dat kindergraven 50 jaar (met een kosteloze concessie) bewaard blijven, en de nabestaanden na die termijn nog een (betalende) verlenging van de concessie kunnen aanvragen.

De gemeenteraad heeft vervolgens de reglementen op de begraafplaatsen aangepast aan de (nieuwe) hogere regelgeving, en heeft maatregelen willen nemen om de gelijkheid op de begraafplaatsen inzake het bestaan van graven te garanderen.

Bij het onderzoek in functie van de opmaak van de nieuwe begraafplaatsreglementen hebben het stadsbestuur en de stadsadministratie immers vastgesteld dat er zich op alle begraafplaatsen op het grondgebied van de stad een aantal vervallen graven bevinden, waarvan de bewaartermijn reeds verstreken is.
Een toestand die het stadsbestuur wil regulariseren.

Niet-geconcedeerde graven worden in principe verwijderd na de wettelijke bewaartijd. De gemeenteraad heeft er echter voor gekozen om voor de graven zonder concessie waarvan de bewaartijd is verstreken een mogelijkheid tot regularisatie te voorzien. Dit betekent dat de nabestaanden éénmalig de kans krijgen om voor deze graven een concessie aan te vragen.

Hoe dit precies in zijn werk gaat vind je in onderstaand bericht.

Plaatsen die vrijkomen ingevolge graven waarop geen concessie zal worden genomen, bieden het stadsbestuur ook de ruimte om over te gaan tot een betere ruimtelijke inrichting van de begraafplaatsen om zo tegelijk tegemoet te komen aan de steeds groter wordende vraag tot urnebegravingen in plaats van begravingen in volle grond.

De procedure tot regularisatie van vervallen niet-geconcedeerde begravingen op de begraafplaatsen van Zoutleeuw is op 15 mei 2024 van start gegaan.

Elke begraving die getroffen is door deze procedure is te herkennen op de begraafplaatsen door een wit bordje, met een sticker die het verval en de ontruiming bekend maakt.

Aan elke ingang van de begraafplaats kan u de collegebeslissing van 29 april 2024, met de daarbij horende lijst van vervallen begravingen, vinden.


In het kader van de zorg voor een goed ruimtelijk beheer op de begraafplaatsen heeft de Gemeenteraad op 25 april 2024 een tijdelijk reglement (reglement tot vaststelling van de procedure tot ontruiming of regularisatie van de niet-geconcedeerde begravingen waarvoor de bewaartermijn is verstreken) aangenomen, met het oog op de ontruiming of de regularisatie van de vervallen begravingen.

Gedurende één jaar (tot uiterlijk 31 mei 2025) is er de mogelijkheid om:

  • 1) Een concessie aan te vragen:nabestaanden of belanghebbenden van de getroffen graven hebben éénmalig de mogelijkheid om een concessie aan te vragen aan de hand van een modelformulier. Het ingevuld en ondertekend formulier moet voor 1 juni 2025 per post (Stad Zoutleeuw, College van Burgemeester en Schepenen, AC Aen den Hoorn 1, 3440 Zoutleeuw) of gescand via e-mail naar burgerlijkestand@zoutleeuw.be worden gezonden. De concessie wordt verleend voor een termijn van 10 jaar, die ingaat op 25 april 2024. Het retributietarief voor de concessie bedraagt 350 euro.

Alle verdere informatie rond de regularisatieprocedure kan u vinden op: https://www.zoutleeuw.be/regularisatie-graven.

OF

  • 2) Graftekens weg te nemen:nabestaanden of belanghebbenden die geen concessie wensen aan te vragen kunnen gedurende deze periode alle graftekens (grafmonument, ornamenten, foto’s, beelden, bloemen en planten, …) wegnemen. Vanaf 1 juni 2025 zullen de stadsdiensten starten met de ontruiming van de vervallen begravingen.

Hebt u, als nabestaande of belanghebbende, nog vragen, aarzel dan niet om de dienst burgerlijke stand te contacteren:

 - aan het loket: AC Aen den Hoorn 1, 3440 Zoutleeuw openingsuren
 - via e-mail: burgerlijkestand@zoutleeuw.be
 - telefonisch: 011/94 90 16

Gepubliceerd op donderdag 23 mei 2024 9.46 u.