Openingsuren & contact

Huwelijksaangifte

Trouwen tijdens een evenement in 2023

Zoutleeuw zindert en dat merk je aan de vele evenementen die het hele jaar door plaatsvinden op ons grondgebied. Enkele van deze evenementen vinden plaats op de Grote Markt en het Historisch Stadhuis, waardoor trouwen op die dagen niet mogelijk is of flexibiliteit vereist.

Hieronder een lijst van jaarlijks wederkerende evenementen:

DATUM EVENEMENT TROUWEN MOGELIJK?
06 januari Stak-het-Oep Neen.
02 maart Carnavalkermis Ja, maar Grote Markt niet bereikbaar met de wagen.
03 maart Carnavalkermis Ja, maar Grote Markt niet bereikbaar met de wagen.
04 maart Carnavalkermis Neen.
05 maart Carnavalkermis & Carnavalstoet Neen.
06 maart Carnavalkermis Ja, maar Grote Markt niet bereikbaar met de wagen.
07 maart Carnavalkermis Ja, maar Grote Markt niet bereikbaar met de wagen.
28 maart Opening Toeristisch Seizoen Neen.
25 mei Sinksenkermis Ja, maar Grote Markt niet bereikbaar met de wagen.
26 mei Sinksenkermis Ja, maar Grote Markt niet bereikbaar met de wagen.
27 mei Sinksenkermis & Sinksenkind Neen.
28 mei Sinksenkermis Ja, maar Grote Markt niet bereikbaar met de wagen.
29 mei Sinksenkermis & Sint-Leonardusprocessie Neen.
30 mei Sinksenkermis Ja, maar Grote Markt niet bereikbaar met de wagen.
19 augustus Zoutleeuw Zomert Neen.
14 - 19 september Kapelkermis Ja, maar Grote Markt niet bereikbaar met de wagen.
04 - 13 december Kerst in Liejef Ja, maar Grote Markt niet bereikbaar met de wagen.

Opgelet! Er zijn ook diverse private initiatieven. Je kan daarom best steeds even contact opnemen met de stad.

Ben jij op zoek naar een trouwdatum in 2024 of later? Neem dan even contact op met de stad om zeker te zijn dat niets je plannen belemmert.

--------------------------------------------------

Met een huwelijksaangifte verklaren u en uw partner dat u wilt huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Procedure

U moet de aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Wonen beide partners in het buitenland? Dan kunt u aangifte doen in

 • de laatste woonplaats van u of uw partner
 • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van u of uw partner
 • de geboorteplaats van u of uw partner

U kunt de aangifte doen ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

De aangifte gebeurt door beide partners samen, of door een van de partners mits een volmacht.

Wat meebrengen ?

 • een identiteitsbewijs
 • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

 • een bewijs van nationaliteit
 • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
 • een attest van hoofdverblijfplaats.
 • Certificat de coutume omtrent de naam die de betrokken persoon zal krijgen na het huwelijk
 • Uittreksel uit wetgeving waarin vermeld staat welke voorwaarden moeten vervuld worden om een geldig huwelijk aan te kunnen gaan
 • Afschrift van de geboorteakte met vermelding vanafstamming

Deze documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.