Openingsuren & contact

Belastingvermindering voor de kosten voor kinderopvang

U krijgt een belastingvermindering voor de kosten die u maakt voor de opvang van uw kinderen. Kinderopvang is ruim opgevat: ook onkosten voor activiteiten van erkende of gesubsidieerde jeugdwerkverenigingen of sportorganisaties komen in aanmerking voor belastingvermindering. Voorbeelden zijn: kosten voor deelname aan een kamp, speelpleinwerking, deelnemen aan een atelier,...

Voorwaarden

  • Uw kind moet jonger zijn┬ádan 12 jaar of jonger dan 18 jaar, als het kind een zware handicap heeft.
  • De instelling of opvangvoorziening is rechtstreeks erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door een openbaar bestuur.

U moet:

  • uw kind fiscaal ten laste hebben
  • beroepsinkomsten hebben
  • kosten van opvang aan welbepaalde instellingen of personen betaald hebben
  • schriftelijk bewijs leveren van de opvang en het betaalde bedrag.

Procedure

Om de kosten te kunnen aftrekken moet u als ouder over bewijzen beschikken. Vraag hiervoor een attest aan de initatiefnemers. Initiatiefnemers van kinderopang vinden meer informatie over het afleveren van attesten op de website van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Bedrag

U mag alle opvangkosten inbrengen, tot maximaal 11,20 euro per dag en per kind.

Hebt u een kind dat jonger is dan 3 jaar, dan zult u bij het invullen van uw belastingbrief een keuze moeten maken:

  • Ofwel kiest u voor een verhoging van de belastingvrije som. Voor het aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016) bedraagt die verhoging 570 euro. Dit is aangewezen, als u geen beroepsinkomsten hebt of als uw opvangkosten zo laag zijn dat de belastingvrije som u voordeliger uitkomt.
  • Ofwel kiest u ervoor om de uitgaven in te brengen voor de opvang van uw kind.

U ontvangt van de opvangdienst een fiscaal attest voor de uitgaven die u maakte voor de kinderopvang.