Openingsuren & contact

Budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij een maatschappelijk werker u advies en steun bij het beheren van uw budget geeft. U beheert uw budget wel zelf. Als u vragen heeft over uw schulden, kan u deze ook stellen.

Uw eigen budget beheren, betekent dat u zelf uw inkomsten ontvangt en ook zelf alle betalingen uitvoert.

U wordt hierbij wel bijgestaan door een maatschappelijk werker die u goede raad en persoonlijke begeleiding kan geven. Deze maatschappelijke werker kan u eventueel helpen bij het opmaken van een budgetplan en, indien er schulden zouden zijn, een inventaris van de schulden en schuldeisers maken.

Meer informatie kan u vinden op www.eerstehulpbijschulden.be.

Voorwaarden

 • U heeft moeilijkheden om een overzicht te hebben over uw inkomsten/uitgaven en met het beheren van uw budget.
 • U wenst hiervoor professionele begeleiding te krijgen.

Procedure

 • U neemt contact op met het OCMW en geeft aan dat u een vraag rond budgetbegeleiding hebt.
 • Een maatschappelijk werker zal u ontvangen en samen met u, uw situatie bekijken.
 • De maatschappelijk werker zal samen met u de meegebrachte documenten overlopen. Indien u nog geen documenten heeft meegebracht, geen probleem, dan zal de maatschappelijk werker u hiermee helpen.
 • De maatschappelijk werker zal bekijken welke dienstverlening van het OCMW voor u het meest passend is. U kan zelf beslissen of u ingaat op het voorstel.
 • Eens u ingaat op het voorstel, kan de budgetbegeleiding opgestart worden.

Bedrag

Gratis hulpverlening

Deze hulpverlening is gratis.

Wat meebrengen ?

Bij het eerste contact met het OCMW brengt u best volgende zaken mee:

 • Identiteitskaart
 • Indien mogelijk
  • Lijst van uitgaven die u maandelijks moet doen (bv. huur, energie, telecom, enz.) en uitgaven die u minder moet doen (bv. verzekeringen, enz.).
  • Inkomsten die u (en eventuele huisgenoten) heeft.

Het is mogelijk dat de maatschappelijk werker u nog bijkomende zaken vraagt.

De maatschappelijk werker/schuldbemiddelaar zal, na met u te hebben overlegd, een afbetalingsplan opmaken. Over dit afbetalingsplan moet worden onderhandeld met de schuldeisers. Als alle partijen het eens zijn, voert u het afbetalingsplan zelf uit. U zorgt er zelf voor dat alle maandelijkse afbetalingen stipt gebeuren.

De maatschappelijk werker/schuldbemiddelaar zal u begeleiden bij de uitvoering van het overeengekomen afbetalingsplan en zal de naleving ervan controleren. Er zijn op regelmatige tijdstippen contactmomenten, waarop de maatschappelijk werker/schuldbemiddelaar het verloop van de afbetalingsregeling met u zal bespreken.

In sommige gevallen zal het nodig zijn om het afbetalingsplan te wijzigen, bv. wanneer u te maken zou krijgen met onverwachte kosten of met een vermindering van uw inkomsten. De maatschappelijk werker/schuldbemiddelaar zal daarover dan opnieuw moeten onderhandelen met de betrokken schuldeiser(s).