Openingsuren & contact

Budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij u advies en steun kunt krijgen en waarbij u zelf uw budget beheert. Als u schulden hebt, kunt u ook hiervoor juridisch advies krijgen.

Voorwaarden

  • U vindt het moeilijk om uw inkomsten en uitgaven te beheren.
  • U wilt hier graag professionele hulp bij.
  • U wilt wel zelf volledig blijven beslissen waaraan u uw budget besteedt.

De maatschappelijk werker/schuldbemiddelaar zal, na met u te hebben overlegd, een afbetalingsplan opmaken. Over dit afbetalingsplan moet worden onderhandeld met de schuldeisers. Als alle partijen het eens zijn, voert u het afbetalingsplan zelf uit. U zorgt er zelf voor dat alle maandelijkse afbetalingen stipt gebeuren.

De maatschappelijk werker/schuldbemiddelaar zal u begeleiden bij de uitvoering van het overeengekomen afbetalingsplan en zal de naleving ervan controleren. Er zijn op regelmatige tijdstippen contactmomenten, waarop de maatschappelijk werker/schuldbemiddelaar het verloop van de afbetalingsregeling met u zal bespreken.

In sommige gevallen zal het nodig zijn om het afbetalingsplan te wijzigen, bv. wanneer u te maken zou krijgen met onverwachte kosten of met een vermindering van uw inkomsten. De maatschappelijk werker/schuldbemiddelaar zal daarover dan opnieuw moeten onderhandelen met de betrokken schuldeiser(s).