Openingsuren & contact

Budgetbeheer

Budgetbeheer is een vorm van hulpverlening waarbij een maatschappelijke werker uw budget beheert voor een bepaalde tijd, nadat u uw akkoord gegeven hebt. Dit beheer kan zowel met als zonder schulden en gebeurt in samenspraak met de maatschappelijke werker en uzelf.

Hierbij is het de bedoeling dat de maatschappelijk werker kan beschikken over uw inkomsten, om zo een aantal betalingen te kunnen uitvoeren. Uiteraard wordt er leefgeld ter beschikking gesteld voor uw dagelijkse uitgaven voor voeding, hygiëne, vervoer, enz.

Meer informatie kan u vinden op www.eerstehulpbijschulden.be.

Voorwaarden

 • U heeft moeilijkheden om een overzicht te hebben over uw inkomsten/uitgaven en met het beheren van uw budget.
 • U heeft nood aan professionele hulp waarbij een professional (tijdelijk en met uw toestemming) het beheer van uw budget overneemt.

Procedure

 • U neemt contact op met het OCMW en geeft aan dat u een vraag rond budgetbeheer hebt.
 • Een maatschappelijk werker zal u ontvangen en samen met u, uw situatie bekijken.
 • De maatschappelijk werker zal samen met u de meegebrachte documenten overlopen. Indien u nog geen documenten heeft meegebracht, geen probleem, dan zal de maatschappelijk werker u hiermee helpen.
 • De maatschappelijk werker zal bekijken welke dienstverlening van het OCMW voor u het meest passend is. U kan zelf beslissen of u ingaat op het voorstel.
 • Eens u ingaat op het voorstel, kan het budgetbeheer opgestart worden.

Bedrag

Gratis hulpverlening

Deze hulpverlening is gratis.

Wat meebrengen ?

Bij het eerste contact met het OCMW brengt u best volgende zaken mee:

 • Identiteitskaart
 • Indien mogelijk
  • Lijst van uitgaven die u maandelijks moet doen (bv. huur, energie, telecom, enz.) en uitgaven die u minder moet doen (bv. verzekeringen, enz.).
  • Inkomsten die u (en eventuele huisgenoten) heeft.
  • Lijst van schulden die u eventueel heeft bij bepaalde schuldeisers (en waar eventueel afbetalingsplannen geregeld zijn).

Het is mogelijk dat de maatschappelijk werker u nog bijkomende zaken vraagt.

De maatschappelijk werker/schuldbemiddelaar zal, na met u te hebben overlegd, een afbetalingsplan opmaken. Over dit afbetalingsplan moet worden onderhandeld met de schuldeisers.

Als alle partijen het eens zijn, wordt een budgetrekening geopend. U zorgt ervoor dat uw inkomsten worden gestort op deze budgetrekening. De maatschappelijk werker/schuldbemiddelaar bezorgt u een leefgeld waarmee u uw dagelijkse kosten (voeding, verzorging, kleding, ...) kan betalen. Het leefgeld zal doorgaans worden overgeschreven naar een afnamerekening, die enkel door u kan worden gebruikt. De maatschappelijk werker/schuldbemiddelaar zorgt verder voor de uitvoering van het afbetalingsplan vanaf deze budgetrekening. U zal regelmatig worden uitgenodigd voor overleg en voor een bespreking van het verloop van de afbetalingsregeling, zodat u steeds op de hoogte blijft van de stand van zaken.

In sommige gevallen zal het nodig zijn om het afbetalingsplan te wijzigen, bv. wanneer u te maken zou krijgen met onverwachte kosten of met een vermindering van uw inkomsten. De maatschappelijk werker/schuldbemiddelaar zal daarover dan opnieuw moeten onderhandelen met de betrokken schuldeiser(s).