Openingsuren & contact

Budgetbeheer

Als u moeilijkheden hebt met het beheren van uw budget kunt u een beroep doen op het budgetbeheer van het OCMW.

Budgetbeheer gaat een stap verder dan budgetbegeleiding. Bij budgetbegeleiding houdt u uw budget zelf volledig in handen, bij budgetbeheer wordt uw budget beheerd door uw maatschappelijk werk(st)er.

Procedure

  • Ga langs bij uw OCMW. Daar zal een maatschappelijk werk(st)er naar uw verhaal luisteren en nagaan of budgetbeheer een oplossing kan zijn voor u.
  • Is budgetbeheer iets voor u, dan zal de maatschappelijk werk(st)er een inventaris opstellen van al uw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Daarna wordt er een budgetbeheerrekening geopend op uw naam.
  • Al uw inkomsten worden voortaan op deze rekening gestort. Uw maatschappelijk werk(st)er beheert deze rekening en zal er uw kosten en eventuele schulden mee afbetalen.
  • U ontvangt een overeengekomen bedrag aan leefgeld voor uw dagelijkse uitgaven.
  • Er wordt onderhandeld met eventuele schuldeisers om tot een afbetalingsplan te komen en er wordt getracht om een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven.

De maatschappelijk werker/schuldbemiddelaar zal, na met u te hebben overlegd, een afbetalingsplan opmaken. Over dit afbetalingsplan moet worden onderhandeld met de schuldeisers.

Als alle partijen het eens zijn, wordt een budgetrekening geopend. U zorgt ervoor dat uw inkomsten worden gestort op deze budgetrekening. De maatschappelijk werker/schuldbemiddelaar bezorgt u een leefgeld waarmee u uw dagelijkse kosten (voeding, verzorging, kleding, ...) kan betalen. Het leefgeld zal doorgaans worden overgeschreven naar een afnamerekening, die enkel door u kan worden gebruikt. De maatschappelijk werker/schuldbemiddelaar zorgt verder voor de uitvoering van het afbetalingsplan vanaf deze budgetrekening. U zal regelmatig worden uitgenodigd voor overleg en voor een bespreking van het verloop van de afbetalingsregeling, zodat u steeds op de hoogte blijft van de stand van zaken.

In sommige gevallen zal het nodig zijn om het afbetalingsplan te wijzigen, bv. wanneer u te maken zou krijgen met onverwachte kosten of met een vermindering van uw inkomsten. De maatschappelijk werker/schuldbemiddelaar zal daarover dan opnieuw moeten onderhandelen met de betrokken schuldeiser(s).