Openingsuren & contact

Tweede verblijven

In Geetbets en Zoutleeuw is er een gemeentebelasting gevestigd op tweede verblijven, dit werd ingevoerd om te vermijden dat eigenaars van woningen of gebouwen die op de leegstand voorkomen aangifte doen als tweede verblijf om de belasting op de leegstand te ontlopen.

Voorwaarden

Als tweede verblijf wordt elke constructie met woon- of verblijfsgelegenheid beschouwd waarvoor niemand is ingeschreven in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister.
Als tweede verbijf wordt niet beschouwd:
  • de lokalen waarin een niet in de gemeente gedomicilieerd persoon een beroepsactiviteit uitoefent;
  • tenten, verplaatsbare caravans en woonwagens

 

 

Procedure

De eigenaar (s) van een tweede verblijf is/zijn verplicht bij het gemeentebestuur aangifte te doen via een aangifteformulier.