Openingsuren & contact

Vooronderzoek kwaliteitsnormen woningen

Een woongelegenheid moet voldoen aan normen en vereisten qua stabiliteit, bouwfysica, veiligheid en minimaal comfort. Twijfel je of je woning voldoet aan de vereisten, dan kan het wooninfopunt een vooronderzoek starten. Indien uit dit vooronderzoek blijk dat de woning niet voldoet, dan wordt er een administratieve procedure bij het Agentschap Wonen Vlaams-Brabant opgestart.

Voorwaarden

Je hebt een belang bij de aanvraag van een woningonderzoek als huurder, bewoner, eigenaar, ...

Meebrengen

Wat je nodig hebt bij die afspraak deelt het wooninfopunt mee.

Regelgeving

Vlaamse Wooncode en Kamerdecreet.