Openingsuren & contact

Leegstandregister woningen en gebouwen

In Tienen, Zoutleeuw en Geetbets wordt er een register van leegstaande woningen en gebouwen bijgehouden. Dit is een register van gebouwen en woningen op het grondgebied van de gemeente die gedurende een termijn van minstens 12 opeenvolgende maanden leegstaan. Het wooninfopunt is belast met de opsporing van leegstand, de opmaak, de opbouw en het beheer van het leegstandsregister. De vaststelling van leegstand gebeurt aan de hand van indicaties vastgelegd in het leegstandsregister.